Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej

ZARZĄDZENIE Nr 4/2012
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu
z dnia 01.02.2012 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu.

 

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami) oraz regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem wewnętrznym nr 6/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu z dnia 1 marca 2010r.

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu stanowiący Załącznik

nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu ds. organizacyjno – administracyjnych.

 

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 7/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu z dnia 14.05.2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej

i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej [ 1 ]
Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4584
12-03-26 10:49
Kołacz Marcin
362.16KB

Redakcja strony: Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2195

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl