Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia o pracy w PUP

Praca - szczegóły

Stanowisko:Referent do spraw aktywizacji w Centrum Aktywizacji Zawodowej
Wymagania: Wymagania niezbędne:
a) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b) Nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) Posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań,
d) Posiada wykształcenie średnie,
e) Posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy w instytucjach rynku pracy.
Data ogłoszenia:2020-01-15
Termin składania podań:2020-01-24
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
Informacja o wynikach naboru - Referent do spraw aktywizacji I 2020 Informacja o wynikach naboru - Referent do spraw aktywizacji I 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-01-31 14:35
Tietz Małgorzata
266.06KB
ogloszenie_OA.1160.1.2020.MT.pdf ogloszenie_OA.1160.1.2020.MT.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-01-15 13:45
Tietz Małgorzata
322.26KB

Redakcja strony: Ogłoszenia o pracy w PUPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 58933

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl