Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Budżet PUP

Środki na funkcjonowanie Urzędu ustalane są na każdy rok w postaci planów finansowych i ujęte są w budżecie Starostwa Powiatowego. Plany finansowe obejmują wynagrodzenia pracowników i pochodne, oraz wydatki bieżące - zadania własne i zadania realizowane w ramach EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego), oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku - zadania zlecone.

2012 - Budżet

Grupa Wartość
Zadania własne 1 523 792 zł
Zadania zlecone 1 813 385 zł
Zadania w  ramach EFS 92 454 zł
Razem 3 429 631 zł

2011 - Budżet

Grupa Wartość
Zadania własne 1 380 126 zł
Zadania zlecone 1 813 385 zł
Zadania w  ramach EFS 127 360 zł
Razem 3 320 871 zł

2010 - Budżet

Grupa Wartość
Zadania własne 1 288 330 zł
Zadania zlecone 1 558 453 zł
Zadania w  ramach EFS 117 360 zł
Razem 2 964 143 zł

2009 - Budżet

Grupa Wartość
Zadania własne 987 966 zł
Zadania zlecone 1 204 115 zł
Zadania w  ramach EFS 113 827
Razem 2 305 908

2008 - Budżet

Grupa Wartość
Zadania własne 889 390 zł
Zadania zlecone 869 680 zł
Zadania w  ramach EFS 61 800 zł
Razem 1 820 870 zł

2007 - Budżet

Grupa Wartość
Zadania własne 706 730 zł
Zadania zlecone 1 084 966 zł
Razem 1 791 696 zł

2006 - Budżet

Grupa Wartość
Zadania własne 738 846 zł
Zadania zlecone 882 240 zł
Razem 1 621 086 zł

2005 - Budżet

 

Grupa Wartość
Zadania własne 537 863 zł
Zadania zlecone 727 156 zł
Razem 1 265 019 zł

2004 - Budżet

Grupa Wartość
Zadania własne 486 180 zł
Zadania zlecone 611 410 zł
Razem 1 097 590 z

 

2003 - Budżet

Plan wydatków budżetu na 2003 r. wynosi:

  • Na zadania własne /wg zadań regulaminu/ - 113.273 zł
  • Na zadania rządowe /wg zadań regulaminu/ - 330.294 zł
  • Ponadto w zadaniach budżetu plan obejmuje kwotę 970.213 zł, które Urząd przekazuje na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych, którzy nie mają prawa do zasiłku.

Redakcja strony: Budżet PUPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2574

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl