Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka

2009 rok

Wpłynęły 2 skargi na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. Skargi dotyczyły odmowy przyjęcia zwolnienia lekarskiego oraz czasu przyjmowania stron w referacie ds. ewidencji, świadczeń i informacji, na stanowisku ds. rejestracji bezrobotnych. Po rozpatrzeniu zarzutów zawartych w skargach nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w działaniach podjętych przez urząd. Udzielone interesantom odpowiedzi były wyczerpujące i przesłane w przewidzianym przepisami terminie.

2010 rok

Wpłynęła 1 skarga dotycząca nie zorganizowania szkolenia dla bezrobotnego. Po rozpatrzeniu zarzutów zawartych w skardze nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w działaniach podjętych przez urząd. Udzielona interesantowi odpowiedź była wyczerpująca i przesłana w przewidzianym przepisami terminie.

2011r.

Wpłynęła 1 skarga dotycząca wypełnienia wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Po rozpatrzeniu zarzutów zawartych w skardze, nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w działaniach podjętych przez urząd, ani też nie potwierdzono faktów niewłaściwego traktowania interesanta. Udzielona odpowiedź była wyczerpująca i przesłana w przewidzianym przepisami terminie.

Redakcja strony: StatystykaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2286

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl