Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydziały i stanowiska

Wykaz stanowisk do schematu organizacyjnego

 

Dyrekcja Urzędu
Mirosław Ruszkiewicz
Dyrektor Urzędu
nr wewn.: 201 pokój nr:
31
Małgorzata Łaszczewska
Zastępca Dyrektora Urzędu
nr wew.: 201

pokój nr:
29

Referat ds. Ewidencji, Świadczeń i Informacji
Edyta Trojańska
Kierownik Referatu ds. Ewidencji, Świadczeń i Informacji
nr wewn.: 204 pokój nr:
6

Informacja
nr wewn.: 200 pokój nr:
1

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
nr wewn.: 205
pokój nr:
14

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
nr wewn.: 206 pokój nr:
15

Obsługa Osób Bezrobotnych (nazwiska na litery: A - Ł)
nr wewn.: 207 pokój nr:
2

Obsługa Osób Bezrobotnych (nazwiska na litery: M - Ż)
nr wewn.: 208 pokój nr:
2

Wydawanie zaświadczeń
nr wewn.: 209 pokój nr:
2
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Urszula Lebek
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
nr wewn.: 210 pokój nr:
28

Pośrednictwo Pracy - obsługa pracodawców
nr wewn.: 215 pokój nr:
23

Pośrednictwo Pracy - EURES, oferty pracy
nr wewn.: 213 pokój nr:
23

Pośrednictwo Pracy - obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy
nr wewn.: 211, 212, 214 pokój nr:
23

Stanowisko ds. rozwoju zawodowego /szkolenia bezrobotnych /przygotowanie zawodowe dorosłych
nr wewn.: 220, 221, 222 pokój nr:
17

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /prace interwencyjne, staże, prace społecznie użyteczne, zwrot kosztów dojazdu
nr wewn.: 216
pokój nr:
18

 

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / staże, zwrot kosztów dojazdu

nr wewn.: 236
pokój nr:
18

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / realizowanie i opracowywanie projektów EFS i FP
nr wewn.: 217, 235
pokój nr:
20

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu /dotacje, refundacje kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy
nr wewn.: 218, 219
pokój nr:
19

Poradnictwo zawodowe i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
nr wewn.: 223 pokój nr:
21

Poradnictwo zawodowe i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
nr wewn.: 224 pokój nr:
22

Poradnictwo zawodowe i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

nr wewn.: 226 pokój nr:
22a

Sala Informacji Zawodowej
nr wewn.: 231 pokój nr:
24
Referat ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Chmiel
Główny Księgowy
nr wewn.: 227 pokój nr:
27a

Księgowość
nr wewn.: 228, 229 pokój nr:
26

Księgowość
nr wewn.: 230 pokój nr:
27
Referat ds. organizacyjno-administracyjnych
Małgorzata Tietz
Kierownik Referatu ds. organizacyjno-administracyjnych
nr wewn.: 232 pokój nr:
28a

Sekretariat
nr wewn.: 201 pokój nr:
32
Samodzielne stanowisko ds. informatyki i statystyki
Marcin Kołacz
Stanowisko ds. Informatyki i statystyki
nr wewn.: 238 pokój nr:
16

Redakcja strony: Wydziały i stanowiskaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2307

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl